narsis75

اینجا نارسیس 75 منم نرگسم خوش اومدیدحتتتتتتتما به آرشیو سر بزنید

یادت باشه.....

تا سنگ نباشی واسه کسی بت نمیشی

نوشته شده در سه شنبه 21 آبان 1392برچسب:,ساعت 1:10 توسط narges| |

نترس حوا...

سیب را با عشق گاز بزن

آدم بی عشق لیاقت بهشت ندارد

نوشته شده در سه شنبه 21 آبان 1392برچسب:,ساعت 1:7 توسط narges| |

همیشه بهم میگفت زندگیمی

وقتی رفت گفتم مگه زندگیت نبودم؟

گفت آدم باید برای رسیدن به عشقش از زندگیش بگذره

نوشته شده در سه شنبه 21 آبان 1392برچسب:,ساعت 1:2 توسط narges| |

پروانه ی من در تاری اسیر است

که عنکبوتس سیر است

نه یارای پریدن دارد

و نه میتوناد بمیرد

نوشته شده در دو شنبه 20 آبان 1392برچسب:,ساعت 23:58 توسط narges| |

نگران نبودنت نباش

نفرینت نمیکنم

همین که جایت دردعاهایم خالیست برایم کافیست

نوشته شده در دو شنبه 20 آبان 1392برچسب:,ساعت 23:50 توسط narges| |

دنیا دنیای ریاضیست

عشق را تقسیم کردند

تو <<خارج قسمت>> من شدی

نوشته شده در دو شنبه 20 آبان 1392برچسب:,ساعت 23:47 توسط narges| |

چگونه درگیرت نباشم؟

وقتی فندک یادگاری ات سیگاری ام میکند...

نوشته شده در دو شنبه 20 آبان 1392برچسب:,ساعت 23:44 توسط narges| |

خدایا

سیب که شیرین است...تو بگو زهر...هرچه باشد بجای حوا میخورم

فقط مرا از این دنیا بیرون بینداز

نوشته شده در دو شنبه 20 آبان 1392برچسب:,ساعت 23:41 توسط narges| |

طناب را بر گردنم آویختند

گفتند ارزویت؟

گفتم دیدن عشقم

گفتند خسته است.تاصببح برایت طناب بافته

نوشته شده در دو شنبه 20 آبان 1392برچسب:,ساعت 23:37 توسط narges| |

زیرچشم آرزوهایم کبود شده است...

عجب دست سنگینی دارد سرنوشت

نوشته شده در دو شنبه 20 آبان 1392برچسب:,ساعت 23:33 توسط narges| |

سرت گرم است

مزاحمت نمیشوم

اما بدان حرارت سرکرمی هایت مرا سوزاند  

نوشته شده در دو شنبه 20 آبان 1392برچسب:,ساعت 23:30 توسط narges| |

کجایی؟

تنهایی نمیشه از پس <<تنهایی>>براومد

نوشته شده در دو شنبه 20 آبان 1392برچسب:,ساعت 23:24 توسط narges| |

این روزها زیادی ساکت شده ام

نمیدانم چرا حرفهایم بجای گلو ازچشمهایم بیرون می آیند

نوشته شده در دو شنبه 20 آبان 1392برچسب:,ساعت 23:22 توسط narges| |

love

نوشته شده در یک شنبه 19 آبان 1392برچسب:,ساعت 19:8 توسط narges| |

خدایا...تنهام

تو هم تنهایی؟میای باهم دوست شیم؟؟؟

نوشته شده در پنج شنبه 16 آبان 1392برچسب:,ساعت 1:25 توسط narges| |

حالم را پرسیدند

گفنم رو به راهم...

اما هیچکس نفهمید رو به کدام راهم...

نوشته شده در پنج شنبه 16 آبان 1392برچسب:,ساعت 1:22 توسط narges| |

باران بهانه بود تا زیر چتر من تا انهتهای کوچه بیایی

کاش نه باران بند می آمد نه کوچه پایانی داشت

نوشته شده در پنج شنبه 16 آبان 1392برچسب:,ساعت 1:20 توسط narges| |

اینکه از زندگی انتظار داشته باشی باهات خوب باشه چون تو باهاش خوبی احمقانه اس.

مثلل اینه که از یه گرگ توقع داشته باشی تورو نخوره چون تو اونو نمیخوری.

نوشته شده در پنج شنبه 16 آبان 1392برچسب:,ساعت 1:17 توسط narges| |

میگریم تا در اشکهایم تو را ببینم

و اشکهایم را پاک میکنم تا کسی تو را نبیند

نوشته شده در پنج شنبه 16 آبان 1392برچسب:,ساعت 1:3 توسط narges| |

وقتی بهم گفتی تا آخر دنیا باهات می مونم

تازه فهمیدم دنیا دوروزه...

نوشته شده در پنج شنبه 16 آبان 1392برچسب:,ساعت 1:22 توسط narges| |

ما پیغام دوست داشتنمان را با دود به هم میرسانیم...

میدانم اآن سو برای تو تکه چوبی هست؟ من اینجا جنگلی را به آتش کشیدم

نوشته شده در پنج شنبه 16 آبان 1392برچسب:,ساعت 1:19 توسط narges| |

میگویند دلتنگش نباش....خدای من...انگار به آب میگویند خیس نباش...

نوشته شده در پنج شنبه 16 آبان 1392برچسب:,ساعت 1:12 توسط narges| |

عشق انسان را داغ میکند و دوست داشتن پخته

هرداغی روزی سرد میشود اما هیچ پخته ای خام نمیشود

نوشته شده در پنج شنبه 16 آبان 1392برچسب:,ساعت 1:7 توسط narges| |

پرندگانم را آزارد کردم

چون فهمیدم نداشتن تنها راه از دست ندادن است

نوشته شده در پنج شنبه 16 آبان 1392برچسب:,ساعت 1:4 توسط narges| |

من مرده ام...

فقط....

به نسیم خاطره ای تکان میخورم...همین

نوشته شده در چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:,ساعت 17:50 توسط narges| |

چگونه درگیرت نباشم

وقتی فندک یادگاری ات سیگاری ام میکند....

 

نوشته شده در چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:,ساعت 17:48 توسط narges| |

خاطرات مثل تیغ کندی می مونه که هی میکشی رو رگت

نمیبره اما تا میتونه زخمیت میکنه

نوشته شده در چهار شنبه 15 آبان 1392برچسب:,ساعت 17:41 توسط narges| |

چه حماقتی که میرهانی ام و باز احمقانه میخواهمت

چه غرور بیغیرتی دارم من

نوشته شده در پنج شنبه 9 آبان 1392برچسب:,ساعت 2:26 توسط narges| |

اینکه از زندگی توقع داشته باشی باهات خوب باشه چون باهاش خوبی مثل اینه که از گرگ توقع داشته باشی تورو نخوره چون تو اونو نمیخوری!

نوشته شده در پنج شنبه 9 آبان 1392برچسب:,ساعت 2:8 توسط narges| |


Power By: LoxBlog.Com